Likvidace a frézování pařezů Praha a Středočeský kraj

Nejosvědčenějším způsobem jak odstranit pařez, je jeho odfrézování. Tento způsob je z hlediska ceny nákladnější, ale za to účinnější. Frézování pařezu provádíme pomocí pařezové frézy, která odfrézuje svrchní část pařezu cca 20 cm pod povrch země. Místo po odfrézování pařezu je možné okamžitě zavézt zeminou nebo na něm zasít trávník. Tato metoda neřeší likvidaci kořenového systému.

Odstraňování a frézování pařezů provádíme na území hlavního města Prahy a středočeského kraje.Mezi naše další činnosti patří:
sekání travních ploch, kácení a prořezy stromů, likvidace pařezů, úprava zahrad a parků, úklid sněhu