Kácení a prořezy stromů Praha a Středočeský kraj


Kácení a prořezy stromů

Provádíme kácení a prořezávání stromů, rizikové kácení stromů, likvidaci pařezů. Kácení stromu provádíme ze země s řízeným nasměrováním padajícího kmene, za předpokladu dostatečného prostoru kolem káceného.

Od 15. července 2013 mohou být káceny dřeviny v zahradě, která splňuje tyto znaky: jde o pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu, v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Kácení na zahradách, které všechny tyto znaky splňují, nepodléhá od 1. 7. 2013 povolení ani oznámení. Více informací o nové právní úpravě vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení nejdete zde.

Ceny kácení stromů se odvíjejí od výšky a tloušťky stromu, tvrdosti dřeva a na vzdálenosti od objektů (budovy, ploty, dráty elektrického vedení). Cena může být ještě upravena o případné rozřezání nebo odvoz dřevní hmoty.Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů je kácení stromu ve ztížených podmínkách, ve kterých není možné zajistit bezpečnost při kácení stromu od kmene, resp. kde okolí nebo strom svými parametry neumožňuje složení celého stromu.


Kácení, prořezy stromů, odstraňování pařezů a rizikové kácení provádíme na území hlavního města Prahy a středočeského kraje.Mezi naše další činnosti patří:
sekání travních ploch, kácení a prořezy stromů, likvidace pařezů, úprava zahrad a parků, úklid sněhu