Sekání trávy a zahrad, údržba zahrad a trávníků, Praha

Jednou ze základních péčí o trávník je jeho sekání. Pravidelným sečením udržujeme požadovanou výšku trávy, ale hlavně podporujeme její růst, hustotu a odnožování (růst do šířky). Sekáním trávy také oslabujeme růst plevele. Sezóna sekání trávy zpravidla začíná koncem dubna a končí v říjnu, v prvé řadě je ale závislá na počasí. Ideální interval sečení je jedenkrát za týden.

Sekání trávníků a travních ploch provádíme včetně likvidace náletových dřevin. Službu zajišťujeme včetně odvozu a likvidace trávy, dřevní hmoty a odpadků posbíraných během sečení. Kromě sekáním trávy nabízíme i údržbu zahrad parků a zeleně. Sekání trávy zajistíme firmám, soukromým osobám i obcím.

Výše ceny za sekání trávy se stanovuje na základě plochy pozemku a výšky trávníku od 0,8 Kč/m2. Odvoz a likvidace trávy 250-300 Kč/m3 podle lokality.

Cenu služeb kalkulujeme zákazníkům vždy před objednáním.

Sekání trávy provádíme na území hlavního města Prahy a středočeského kraje.

Mezi naše další činnosti patří:
sekání travních ploch, kácení a prořezy stromů, likvidace pařezů, úprava zahrad a parků, úklid sněhu